Integritetspolicy

Ändamål och motivering
När du registrerar din profil sparar vi följande personuppgifter;

E-mail (användarnamn), Namn, Adress, Postkod, Stad, Telefon, Namn på Målsman, E-post till målsman, Mobilnummer till målsman, Senaste betygpoäng (åk 8), 

Uppgifterna används för att kunna identifiera dig och din ansökan. De används även för att kontakta dig då din ansökan behandlats. Målsmans uppgifter används för att kunna kontakta målsman under ansökningsprocessen.

När du registrerar din ansökan sparar vi följande uppgifter:

Önskade gymnasium, höstterminsbetyg (antal poäng i 16 ämnen), om du F (IG) I något ämne, Vilken förening spelar du i, vem din ansvarige tränare är, din tränares mobilnummer, vilken position du spelar på.

Uppgifterna används för att kunna utvärdera din ansökan.

Uppgifterna används för att kunna utvärdera din ansökan.

Typer av uppgifter som behandlas

De typer som vi kan komma att behandla är E-mail (användarnamn), Personnummer, Namn, Adress, Postkod, Stad, Telefon, Namn på Målsman, E-post till målsman, Mobilnummer till målsman, Nuvarande skola, Skolans adress, Skolans postnummer, Skolans ort, Mentor, E-post till mentor, Moderklubb, Senaste betygpoäng (åk 8)


Gallring av personuppgifter

Gallring av personuppgifter är tvingande enl. datainspektionen. Det gör att dina personuppgifter automatiskt tas bort då de inte längre behövs för att uppfylla behovet i ansökninsgsystemet. Du kan när du vill under ansökningsperioden begära att vi ska ta bort din ansökan och din profil om du önskar det.


Rätt att begära information och rättelse

Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig och i vilket syfte, ett så kallat registerutdrag. Du har också rätt att få uppgifter rättade, avidentifierade eller raderade. 


Personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är Svenska Bandyförbundet. Har du frågor kontakta karin.torneklint@svenskbandy.se

Information till andra aktörer

Inga uppgifter kommer skickas till andra aktörer än de gymnasier som du ansökt till.